Oddělení investic


Vedoucí oddělení

vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací

519 311 365

 

Oddělení investic

stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam

519 311 432

investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města

519311316