Oddělení rozvoje


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, stanoviska k záměrům na území města, tajemnice komise rozvoje a územního plánování

519 311 394

 

Oddělení rozvoje

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

Fotografie kontaktu

koordinátorka Zdravého města Břeclav

519 311 293

Fotografie kontaktu

referentka zpracování rozvojových projektů

519 311 292

Fotografie kontaktu

referentka rozvoje ÚSC

519 311 359