Oddělení rozvoje


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, dotační činnosti pro město, rozvoj území města Břeclav

519 311 309

 

 

Oddělení rozvoje

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

koordinátorka Zdravého města Břeclav

519 311 385

Fotografie kontaktu

stanoviska k záměrům na území města, dotační činnosti pro město, tajemnice komise rozvoje a územního plánování

519 311 394