Oddělení rozvoje


 

 

Oddělení rozvoje

Fotografie kontaktu

příprava, realizace, údržba, správa geografického informačního systému

519 311 213

koordinátorka Zdravého města Břeclav

519 311 385

Fotografie kontaktu

stanoviska k záměrům na území města, dotační činnosti pro město, tajemnice komise rozvoje a územního plánování

519 311 394