Sociální služby


 

Sociální služby

Fotografie kontaktu

sociální kurátor pro dospělé, poradenství při závislostech

519 311 352

Fotografie kontaktu

koordinátorka komunitního plánování, dotace v sociálních službách

519 311 217

Fotografie kontaktu

koordinační, projektová a programová pracovnice, manažerka prevence kriminality, dotace v sociálních službách

519 311 262

veřejný opatrovník, výdej lékařských předpisů (recepty a žádanky) s modrým pruhem

519 311 349

Fotografie kontaktu

sociální kurátorka pro dospělé, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, průkazy služby Břeclav vozí seniory

519 311 371

Fotografie kontaktu

sociální kurátorka pro dospělé, agenda průkazů pro zdravotně postižené

519 311 322

Fotografie kontaktu

sociální kurátorka pro dospělé, ekonomka odboru

519 311 399