Sociální služby


 

Sociální služby

Fotografie kontaktu

sociální kurátor, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, veřejné opatrovnictví

519 311 352

Fotografie kontaktu

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

519 311 217

 

519 311 262

veřejné opatrovnictví

519 311 349

Fotografie kontaktu

výkon opatrovnictví, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek

519 311 371

Fotografie kontaktu

úsek sociálních služeb, výměna průkazů zdravotně postiženým, tajemnice komise seniorů

519 311 322

Fotografie kontaktu

úsek sociálních služeb, ekonomická agenda

519 311 399