Oddělení úřadu územního plánování


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

Zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, Rakvice, Zaječí, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 412

 

Oddělení úřadu územního plánování

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, M. N. Ves, Přítluky, V. Bílovice. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 342

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Hlohovec, Lednice, M. Žižkov, Tvrdonice, Týnec,Valtice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 354

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Ladná, Lanžhot, Podivín. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 247

pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 357