Oddělení úřadu územního plánování


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 412

 

Oddělení úřadu územního plánování

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.

519 311 342

Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, pořizování územních plánů a jejich změn v obcích M.N.Ves, Týnec, Ladná, Lanžhot

519 311 247

pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 357

Fotografie kontaktu

zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 412

Fotografie kontaktu

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích M. Žižkov, Podivín, Hlohovec, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona

519 311 354

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Lednice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 378