Oddělení úřadu územního plánování


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, Zaječí, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 412

 

Oddělení úřadu územního plánování

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.

519 311 342

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Hlohovec, Lednice, M. Žižkov, Týnec, Valtice,. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.

519 311 354

pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

519 311 357

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích M. N. Ves, Rakvice, Tvrdonice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.

519 311 378