Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče


 

Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

památková péče

519 311 401

památková péče

519 311 420

vydávání závazných stanovisek k umístění, povolení a kolaudaci kotlů, krbů a topenišť

519 311 234

vodní hospodářství

519 311 212

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

povolování studní, rybníků, závlah, staveb na ochranu před povodněmi

519 311 226