Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče


 

Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

519 311 224

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Fotografie kontaktu

památková péče

519 311 401

Fotografie kontaktu

památková péče

519 311 420

povolování studní, rybníků, závlah, staveb na ochranu před povodněmi

519 311 212

vydávání závazných stanovisek k umístění, povolení a kolaudaci kotlů, krbů a topenišť

519 311 234

povolování studní, rybníků, závlah, staveb na ochranu před povodněmi

519 311 226