Oddělení zemědělství a ochrany přirody


 

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

 

519 311 257

Fotografie kontaktu

vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení a zpracování evidence odpadů, tajemnice komise životního prostředí

519 311 233

Fotografie kontaktu

ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče

519 311 202

vydávání stanovisek ke stavbám v blízkosti lesa, ochrana týraných a toulavých zvířat, vydávání rybářských lístků

519 311 242

vyjádření ke stavbám z hlediska ochrany přírody, povolení kácení dřevin

519 311 218