Projekt: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav


Projekt: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

Fotografie kontaktu

terénní sociální pracovnice

Fotografie kontaktu

zastupitel, dluhový poradce, člen komise seniorů

Fotografie kontaktu

právník

Fotografie kontaktu

pracovnice podpory bydlení

Fotografie kontaktu

case manager - všeobecné poradenství

metodik projektu