Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav


Projektový tým

Terenní sociální pracovník

Fotografie kontaktu

zastupitel, dluhový poradce

Fotografie kontaktu

Právník

Fotografie kontaktu

Pracovník podpory bydlení

Fotografie kontaktu

Case manager

Metodik

Projekt města Břeclav podpořený z Výzvy 52: 

eu_1.jpg

Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav 

Projekt je zaměřen na podporu práce s osobami ohroženými sociální exkluzí formou posílení a prohloubení kompetencí sociálních pracovníků a spolupráce s příslušnými experty. Projekt dále řeší dluhové poradenství a podporu cílové skupiny při získávání a udržení bydlení. Projekt přispěje ke zvýšení soběstačnosti a aktivity cílové skupiny ve zmíněných oblastech. Projekt naplňuje opatření města Břeclav popsaná ve Strategickém plánu sociálního začleňování a vychází z potřeb Analýzy agentury pro soc. začleňování.

Projekt se skládá z tří klíčových aktivit:

1. Terénní sociální práce města, posílení casemanagementu a práce s ohroženými rodinami

Tato aktivita je zaměřena stabilizaci soužití cílové skupiny a podpory vedoucí k posílení její zaměstnatelnosti, bude zaměřena na asistenci a pomoc jednotlivcům a rodinám. Bude využívat především terénní sociální práce a casemanagment.

2. Dluhové poradenství města Břeclavi

Tato aktivita bude zaměřena na rozvoj kompetencí a dovedností klientů při správě vlastních financí, podporu jejich soběstačnosti a samostatnosti, zvyšování finanční gramotnosti, zvýšení znalosti cílové skupiny o právech a povinnostech, postupně zvyšovat nezávislost.

3. Podpora bydlení v Břeclavi

Tato aktivita je zaměřena na podporu osob v oblasti bydlení, povede k udržení nebo získání adekvátního bydlení, podporou jednotlivých aktivit. Povede klienta k porozumění důsledků svého jednání, aby aktivizoval vlastní zdroje, a aby změnil své rozhodování, případně aby ve své situaci zvážil možné další kroky (zvýšení příjmu, možnost vytváření úspor, atp.) Bude cílovou skupinu motivovat a učit, jak se zařadit na trh práce (napsat životopis, reagovat na nabídku práce, sjednat si schůzku se zaměstnavatelem, atp.) Dále bude prostředníkem v komunikaci mezi cílovou skupinou a pronajímatelem, aby případnému ohrožení ztráty bydlení bylo předcházeno aktivním řešení daného problému.

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Města Břeclav.