Oddělení rozpočtu a místních poplatků


Vedoucí oddělení

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení rozpočtu a místních poplatků

519 311 423

Oddělení rozpočtu a místních poplatků

úsek poplatků

519 311 425

Fotografie kontaktu

místní poplatek za komunální odpad

519 311 248

Fotografie kontaktu

poplatky za užívání veřejného prostranství, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, agenda VHP, tržní řád, právo shromažďovací, dozor nad veřejnými sbírkami

519 311 400

Fotografie kontaktu

místní poplatek ze psů

519 311 369