Zaměstnanci úřadu


Hledáte kontakty na starostu, městskou radu nebo komise?

Tajemník

Fotografie kontaktu

tajemník úřadu, tajemník komise pro strategické řízení

519 311 398

Interní auditorka

Fotografie kontaktu

interní auditorka, tajemnice kontrolního výboru

519 311 335

Manažerka kvality

Fotografie kontaktu

manažerka kvality

519 311 302

Vedoucí odborů

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru

519 311 356

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

519 311 345

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového

519 311 442

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru správních činností

519 311 315

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru kanceláře tajemníka

519 311 273

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru sociálních věcí, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 411