Zaměstnanci úřadu


Hledáte kontakty na starostu, městskou radu nebo komise?

Tajemník

Fotografie kontaktu

tajemník

519 311 222

Interní auditor

Fotografie kontaktu

Interní auditorka, tajemnice kontrolního výboru

519 311 335

Vedoucí odborů

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru ekonomického, pověřen vedením oddělení rozpočtu a místních poplatků, pověřen vedením oddělení účetnictví, tajemník finančního výboru

519 311 356

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru kanceláře tajemníka

519 311 398

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového

519 311 442

Fotografie kontaktu

Vedoucí Odboru správních činností, tajemník komise dopravy

519 311 315

Fotografie kontaktu

Vedoucí organizační složky Technické služby

519 311 358

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, vedoucí oddělení Stavební úřad.

519 311 345