Radka  Kobrová 311

Radka Kobrová

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, III. patro (modré)

Číslo dveří: 311
Funkce pověřená vedením oddělení, dotace v oblasti kultury, příspěvkové organizace a školství , tajemnice komise školské a kulturní
Telefon 519 311 402 Mobil 731 428 263 Email