Bc.  Simona  Michalovičová 2

Bc. Simona Michalovičová

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Číslo dveří: 2
Funkce vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové
Telefon 519 311 380 Mobil 731 428 222 Email