Ing. Regína  Suchá 115

Ing. Regína Suchá

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 115
Funkce vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
Telefon 519 311 224 Mobil 731 428 276 Email