Ing.  Čestmír  Blažek 7

Ing. Čestmír Blažek

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Číslo dveří: 7
Funkce vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového
Telefon 519 311 442 Mobil 731 428 245 Email