Ing. Pavel  Dominik 140

Ing. Pavel Dominik

Funkce zastupitel, člen komise cyklodopravy a komise komise rozvoje a územního plánování
Mobil 731 428 202 Email