Ing. Lenka  Raclavská 225

Ing. Lenka Raclavská

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 225
Funkce zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení úřadu úz. plánování. Pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Hrušky, Kostice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.
Telefon 519 311 412 Mobil 731 428 219 Email