Ing. Dana  Šebestíková 223

Ing. Dana Šebestíková

Adresa Nám. T. G. Masaryka 42/3, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 223
Funkce interní auditorka, tajemnice kontrolního výboru
Telefon 519 311 335 Mobil 731 428 247 Email