Jaroslav  Polach 226

Jaroslav Polach

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 226
Funkce pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona
Telefon 519 311 357 Email