Ing. Vladimíra  Kubíková 125

Ing. Vladimíra Kubíková

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 125
Funkce vedoucí oddělení životního prostředí a památkové péče, ochrana zemědělského půdního fondu
Telefon 519 311 202 Mobil 731 428 237 Email