Mgr. Petra  Hroudná 219

Mgr. Petra Hroudná

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 219
Funkce vedoucí oddělení, stanoviska k záměrům na území města, tajemnice komise rozvoje a územního plánování
Telefon 519 311 394 Email