Bc. Ivana  Otáhalová

Bc. Ivana Otáhalová

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené) Funkce pověřená vedením odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a místních poplatků
Telefon 519 311 423 Email