Bc. Josef  Podmol 136

Bc. Josef Podmol

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 136
Funkce veřejný opatrovník, agenda receptů a žádanek s modrým pruhem, agenda zvláštního příjemce důchodu
Telefon 519 311 349 Email