Ing. Martin  Černý 202

Ing. Martin Černý

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 202
Funkce vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru
Telefon 519 311 356 Mobil 731 680 149 Email