Ing. Bronislava  Matochová 219

Ing. Bronislava Matochová

Adresa Nám. T. G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 219
Funkce povolování staveb pro kat. území Břeclav, Poštorná
Telefon 519 311 297 Mobil 731 680 099 Email