JUDr. Josef  Darmovzal 801

JUDr. Josef Darmovzal

Adresa Náměstí T.G. Masaryka 42/3.

Číslo dveří: 801
Funkce vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení, tajemník komise dopravy
Telefon 519 311 347 Mobil 603 868 422 Email