Ing. arch. Dagmar  Bowyer 219

Ing. arch. Dagmar Bowyer

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 219
Funkce pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.
Telefon 519 311 342 Email