Ing. Petr  Strýček 226

Ing. Petr Strýček

Adresa náměstí T. G. Masaryka 42/3, II. patro (zelené)

Číslo dveří: 226
Funkce pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Lednice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.
Telefon 519 311 378 Email