Ing. Jana  Matušinová 134

Ing. Jana Matušinová

Adresa Náměstí T.G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 134
Funkce vedoucí odboru sociálních věcí, tajemnice komise sociální a zdravotní
Telefon 519 311 411 Email