Ing. Stanislav  Pluháček

Ing. Stanislav Pluháček

Funkce člen finančního výboru a komise rozvoje a územního plánování