Ing. Jana  Šlancarová

Ing. Jana Šlancarová

Funkce místopředsedkyně komise životního prostředí