Hana  Svobodová, BA 032

Hana Svobodová, BA

Adresa Náměstí T. G. Masaryka 42/3, přízemí.

Číslo dveří: 032
Funkce asistentka místostarosty a tajemníka úřadu
Telefon 519 311 291 Email