Bc. Gabriela  Langrová 141

Bc. Gabriela Langrová

Adresa Náměstí T. G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 141
Funkce kurátorka pro děti a mládež pro obvod Stará Břeclav, Hrušky, Kostice, M. N. Ves, Tvrdonice, Týnec
Telefon 519 311 207 Email