Bc. Lenka  Fadrná 805

Bc. Lenka Fadrná

Adresa náměstí T. G. Masaryka 42/3, budova C (ve dvoře)

Číslo dveří: 805
Funkce referentka dopravních přestupků
Telefon 519 311 359 Mobil 731 680 148 Email