Ing. Ivana  Holotová 310

Ing. Ivana Holotová

Adresa náměstí T. G. Masaryka 42/3

Číslo dveří: 310
Funkce referentka pro oblast školství, individuální dotace, dotace v oblasti cestovního ruchu
Telefon 519 311 275 Email