Bc.  Jaroslav  Kolda 136

Bc. Jaroslav Kolda

Adresa Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Číslo dveří: 136
Funkce sociální kurátor pro dospělé, romský poradce, poradce při závislostech
Telefon 519 311 352 Mobil 733 257 077 Email