Kontejnery na biologický odpad v Charvátské Nové Vsi a ve Staré Břeclavi

Pravidelné přistavování kontejnerů na biologický odpad v Charvátské Nové Vsi a ve Staré Břeclavi začne v pátek 11. září 2020. Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad budou pro občany nově přistaveny pod dohledem odborného pracovníka každý pátek vždy od 12:00 do 18:00 hodin.

K tomuto kroku se rozhodlo vedení města po několika rozborech popelnic na směsný odpad, ze kterých jednoznačně plyne, že největší část vyhazovaných odpadků (až 80 %) je právě biologický odpad, který vůbec do směsného odpadu a na drahou skládku nepatří.

Ve Staré Břeclavi bude kontejner na ulici Na Zvolenci, v Charvátské Nové Vsi ho najdete, když odbočíte cestou z Poštorné po vjezdu do Ch. N. V. na první odbočce doprava. Pro lepší orientaci přikládáme plakáty s označením přesného místa stanoviště velkoobjemových kontejnerů v obou městských částech. Děkujeme, že třídíte.


odpad1.jpg

oapad2.jpg