Koronavirus se zatím neobjevil, ale chřipka řádí

V období 27. ledna 27. února 2020 provedli epidemiologové Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje již více než 100 odborných konzultací u pacientů s podezřením na onemocnění novým koronavirem. Pouze v devíti případech bylo indikováno vyšetření na přítomnost infekce koronavirem, ve všech případech byla nákaza koronavirem vyloučena (jednalo se o pět občanů Čínské lidové republiky a čtyři občany České republiky). Ve všech případech se jednalo o onemocnění chřipkou nebo jinou respirační infekci, které stále významně komplikují životy Jihomoravanů.

Podle nejčerstvější informace Krajské hygienické stanice Brno je v 9. kalendářním týdnu na území Jihomoravského kraje oproti minulému týdnu pozorován mírný vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí o 9,4 % na aktuální hodnotu 1.641 nemocných/100 000 obyvatel. Jedná se o očekávanou změnu po ukončení jarních prázdnin v kraji. Nejvyšší nemocnost je evidována na Hodonínsku (2127 nemocných/100 000 obyvatel). Nejvíce postižena je věková skupina 0-5 let, ve které došlo k nárůstu nemocnosti o 18,7 %. Od začátku sezóny bylo v Jihomoravském kraji zaznamenáno celkem 11 případů chřipky s velmi závažným průběhem, z nichž dva skončily úmrtím.

V této době je proto maximálně důležité dbát na základní pravidla:

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest

• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům

• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat

• v případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet