Kraj podpoří nová karavanová stání

Jihomoravský kraj podpoří vytvoření karavanových stání. Do prosince se mohou přihlásit o dotaci vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňujících stání obytným automobilům a obytným přívěsům a vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanovych stání.

Podrobnosti k dotačnímu titulu "Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanové stání" najdete na připojeném odkazu:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/15804-506-Rozvoj+turisticke+infrastruktury+Jihomoravskeho+kraje+-+Karavanove+stani.aspx