Kraj požádal o zápis pedagogického lycea do rejstříku škol

Vznik pedagogického lycea na Střední škole Edvarda Beneše je zase o krok blíž. „Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 24. října schválila zápis tohoto oboru do rejstříku škol a školských zařízení,“ potvrzuje ředitel školy Jiří Uher. Budoucí pedagogové se začnou v tomto oboru v Břeclavi vzdělávat od školního roku 2024/2025.

Obor se zapisuje pod kódem 78-42-M/03 Pedagogické lyceum a nejvyšší počet povolených žáků je stanovený na 60. Samotný zápis do rejstříku nyní provede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem školy.

Zájemcům o studium tohoto oboru poskytne bližší informace studijní oddělení školy.