Břeclavské nádraží

První vlak dorazil do Břeclavi s velkou slávou v roce 1839, o rok později vyrostla i nádražní budova. Město se tak stalo jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v habsburské monarchii. Jedinou vzpomínkou na historickou událost vjezdu prvního vlaku do českých zemí zůstává pamětní deska na stěně na nástupišti.

Podoba nádražní budovy se postupně vyvíjela, dlouho si držela podobu z roku 1840. Největší přestavba proběhla v letech 1888-92, kdy nádraží získalo svůj klasicistní a secesní ráz. 

Nyní si můžete prohlédnout nádraží v původní architektonické podobě z konce 19. století, kterou získalo díky nedávno dokončené rekonstrukci. Součástí prostor je i Muzeum železnice připomínající historii tohoto způsobu dopravy našeho regionu.