Fara v Břeclavi

Budova fary byla postavena v roce 1864 na místě dvou domů nedaleko kostela na náměstí a v roce 1909 byla výrazně přebudována v pseudogotickém stylu. Původně sousedila s jedinou budovou pošty, která v té době ve městě existovala. V 17. století spadala břeclavská farnost pod podivínské děkanství. Teprve v roce 1843 zde byla zřízena fara s plným farním právem (do Břeclavi bylo např. vráceno vedení matrik). K 1. lednu 1952 pak došlo k vytvoření děkanství břeclavského.