Fara v Poštorné

Budova z konce 19. století byla v roce 1909 obohacena secesními motivy architekta Karla Weinbrennera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou. Ve štítu byla vytvořena glazovaná barevná mozaika, která zobrazuje svobodný podlužácký pár ve svátečních krojích, klanící se Panně Marii.