Fara v Poštorné

Budova z konce 19. století od architekta Karla Wienbrennera byla v roce 1909 obohacena secesní mozaikovou výzdobou od Jano Köhlera. Fara stojí na vysokém cihlovém soklu ukončeném římsou. Ve štítu byla vytvořena glazovaná barevná mozaika, která zobrazuje svobodný podlužácký pár ve svátečních krojích, klanící se Panně Marii.