Budova školy v Poštorné

Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící budovu na půdorysu trojzubce z roku 1906. Mezi věžičkami se nachází segmentově ukončená atika se znakem Poštorné a mušlí ve vrcholu. Budovu „červené" školy nechal postavit kníže Jan podle plánů lednického architekta Weinbrennera. Základní kámen chlapecké školy byl položen v roce 1906. Od 4. listopadu 1906 zde bylo vyučováno 700 dětí, z toho 35 německé národnosti. Vyučovacím jazykem byla němčina. Před školou se nachází busta Jana Amose Komenského.