Busta Jana Amose Komenského

Keramická busta od sochaře Ferdinanda Štábly byla zhotovena patrně v padesátých letech 20. století. Nejdříve byla postavena na Komenského nábřeží a v roce 1985 přemístěna před školu v Poštorné, která nese Komenského jméno.