Farní kostel Navštívení P. Marie

Kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, který navrhl i veškeré zařízení interiéru kostela a sakristie. Vysvěcení kostela se konalo 3. 7. 1898. Stavba je nápadná volbou použitého materiálu, zejména zeleně glazovanými střešními taškami, které dodaly místní knížecí keramické závody. Kostel je situován v městské části Poštorná. V těsné blízkosti kostela se nachází také historické budovy školy, fary, novogotického dvoupodlažního domu (slouží jako pobočka městské knihovny) a historizující dvoupodlažní budovy (dříve zdravotní středisko).

Virtuální prohlídka

Prohlídka kostela s průvodcem
Kostel si můžete prohlédnout bez průvodce vždy ½ hodiny před bohoslužbou, která je v neděli v 9.45 hodin a v úterý, středu, čtvrtek a pátek v 18.30 hodin. Prohlídky po telefonické domluvě na tel. čísle 733 489 446.
 


 

Více na www.farnost.postorna.cz