Hasičský záchranný sbor

Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Adresa: Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
Telefon: 950 615 166
E-mail: husek@hasicibv.cz (tomas.havlik@firebrno.cz)

Web: www.firebrno.cz/breclav