Kaple Vzkříšení Páně

Nachází se na Sovadinově ulici u břeclavského vodojemu a byla postavena v roce 1875 na obdélném půdoryse s tříbokým závěrem a malou obdélnou síní. Ke kapli náleží litinový kříž z roku 1866, zasazený do čtyřbokého kamenného soklu. Kaple byla součástí původního hřbitova, na kterém se přestalo pohřbívat 31. května 1883.