Mikulovsko

Oblast Mikulovska je skutečným turistickým rájem. Z vrcholu Svatého kopečku na okraji Pálavy je nádherný výhled na město Mikulov. Významná městská památková rezervace leží při silnici Brno – Vídeň. Město kulturních hodnot a bohaté historie navštěvují umělci i turisté z celého světa. Vyhlášené je zdejší sochařské sympozium Dílna či tradiční kytarové festivaly, mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila či věhlasné Pálavské vinobraní. Obří sud ve sklepení zdejšího zámku je údajně největší v Evropě. Ve městě je zapsaných přes 220 nemovitých kulturních památek. Dominantou Mikulova je barokní zámek z roku 1719, v historickém jádru města můžete navštívit rodinnou hrobku zdejšího vládnoucího rodu Dietrichsteinů. Ve 14. století byl Mikulov sídlem nejvýznamnější moravské židovské komunity. Proslulý židovský hřbitov se svými asi čtyřmi tisíci náhrobky patří k největším na Moravě.   

Petr Hynek