Okresní soud a věznice

Budova Okresního soudu v Břeclavi, jejíž součástí byla i okresní věznice, byla postavena na sklonku 19. století v novorenesančním duchu. Věznice ukončila svoji činnost v roce 1953. Od roku 1959 byla budova předána Okresnímu národnímu výboru. Později zde byl až do roku 1989 vojenský útvar Pohraniční stráže. V roce 1990 byla budova převedena Okresnímu soudu, který jednu část budovy nechal zrekonstruovat pro svoji potřebu, druhá část byla určena pro stavbu věznice. S výstavbou nové věznice bylo započato na jaře roku 1993, stavba byla ukončena na jaře roku 1995.