Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava je výjimečné území, ležící na rozhraní karpatské a panonské oblasti. Tvoří ji komplex Pavlovských vrchů a údolní niva Dyje. V roce 1986 byla zapsána na seznam biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2004 je Pálava součástí biosférické rezervace Dolní Morava, zahrnující také lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje a Lednicko-valtický areál.

Pavlovské kopce jsou tvořeny především tvrdými jurskými vápenci, které vytvářejí malebné skalní útesy. Žije zde řada ohrožených rostlin (kosatec úzký, hlaváček jarní) a živočichů (ještěrka zelená, kudlanka nábožná), proto byla část území zařazena do soustavy Natura 2000. Velký význam pro celý biotop mají stepi a lesostepi, které zde udržují potřebnou rovnováhu mezi jednotlivými rostlinnými a živočišnými druhy. 


Hřeben Pálavy se táhne v délce téměř dvaceti kilometrů severojižním směrem. Nejvyšším bodem Pálavy je vrch Děvín (554 m n. m.), blízko jeho vrcholu se nachází zřícenina středověkého hradu Děvičky. Masiv pak pokračuje k jihu Kotlem (477 m), který od Děvína odděluje hluboká Soutěska. Dále k jihu leží Stolová hora (458 m), vápencový útes Kočičí skála (361 m), Tyrole (385 m), Svatý kopeček u Mikulova (363 m) a u hranice s Rakouskem pak Šibeničník (238 m). Vápencové bradlo pak pokračuje směrem do Rakouska.
Přes Pavlovské vrchy vede několik turistických tras, přičemž většinou jsou startovními a cílovými body obce Pavlov a Klentnice. Zelená trasa je vhodná zejména v květnu a červnu, modrá pak v létě, protože nabízí stín, a červená je vyhlídková, tudíž náročnější. Odměnou za vynaloženou námahu vám ale jistě bude neopakovatelný pohled na Novomlýnské nádrže a celou okolní krajinu. V roce 2011 byla vyznačena nová žlutá trasa, která tvoří společně s částí červené trasy vedoucí přes vrchol Tabulové hory okruh přibližně mezi obcemi Klentnice, Perná a Bavory – je ideální pro ty, kdo přijedou autem, a potřebují se vrátit na výchozí místo. Na území CHKO Pálava vede také několik naučných stezek.
Pálava je chráněnou krajinnou oblastí, nachází se zde také čtyři národní přírodní rezervace – jedna z nich nese název Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, druhá je pojmenována Děvín – Kotel – Soutěska, třetí, nepřístupná veřejnosti z důvodu hnízdění vzácných ptáků a obojživelníků, je známá pod názvem Křivé jezero a čtvrtou je Slanisko u Nesytu.
Procházíte-li Pálavou, buďte prosím k přírodě ohleduplní! Netrhejte rostliny, nechytejte zvířata, nejezděte na kole, nelezte po skalách a nevstupujte mimo vyznačené stezky, ať nevyplašíte zvířata a nepošlapete vzácné rostlinstvo. Platí zde také přísný zákaz táboření a rozdělávání ohňů. Ptačí, živočišná i rostlinná populace vám bude vděčná za vaši ohleduplnost.

Zdroj: Avedon